Onderhandelingsresultaat CAO Vlees 2014-2016

0
1440


22 mei 2014

CAO-naam
CAO Vleessector

Download Onderhandelingsresultaat CAO Vlees 2014-2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Vlees 2014-2016

Looptijd
De cao geldt voor een periode van 23 maanden, vanaf 1 april 2014.

Loonmutaties
De werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 4,75 procent:
– 2,5 procent per 1 juni 2014
– 2,25 procent per 1 april 2015

Arbeidsvoorwaarden
– Voor 60-plussers met een fulltime baan kan met behoud van hun salaris en pensioenopbouw één dag per twee weken minder gaan werken (of een halve dag per week).
– 200 nieuwe banen voor jongeren en werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt (zoals langdurig werklozen).
– Afspraken inzake coaching van nieuwe werknemers en flexkrachten door 25 oudere vakkrachten.
– cao naleving (invoering fase 4). Aan de bestaande certificeringsprogramma’s NEN 4400-1 en 4400-2 (SNA) en + pakket vleessector zal een verplichte controle op de integrale naleving van de cao opnemen.
– Maatwerkafspraken inzake flexarbeid. De bedrijven die als inleenbedrijf of uitzendbedrijf in de sector bekend staan (artikel 1b lid 2 en 3) hebben niet dezelfde flexibiliteit en mogelijkheden als reguliere uitzendbureaus. Dit leidt tot verminderd draagvlak voor cao en uitholling van het deelnemersbestand van het pensioenfonds VLEP. Partijen spreken voor deze bedrijven een apart arbeidsvoorwaardenpakket af. De bedrijven die gebruik maken van deze regeling dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het arbeidsvoorwaardenpakket blijft binnen de kaders van de cao en pensioenfonds VLEP.

Arbeidsovereenkomst
Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden werknemers een afwijkend pakket aan arbeidsvoorwaarden aanbieden. De arbeidsovereenkomst bedraagt in dat geval minimaal 3 jaar. Gedurende die periode wordt deze werknemers ook een verplichte scholing aangeboden, die ten algemene leidt tot een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. Deze scholing vindt plaats onder werktijd en de kosten kunnen voor 50% gesubsidieerd worden uit het scholingsfonds.

Vakantie
o Aantal vakantiedagen handhaven op 24.

Arbeidsduur
o Verruiming van de gemiddelde arbeidsduur per week van 36, naar 38/40 uur per week. (WML wordt gebaseerd op 36 uur).

Eindejaarsuitkering en vakantietoeslag
o Handhaven van de eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag.

Bijzondere beloningen
o Handhaven van de overwerktoeslag.

Pensioen en bedrijfstakfonds
o Verplichte deelname aan pensioenfonds VLEP.
o Handhaven van de bijdrage aan het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector.

Overige regelingen
o Extra-territoriale kosten conform artikel 34 cao vleessector.

Aanvullende regelingen
o Een maximum stellen aan de netto inhoudingen voor huisvesting, transport en werkkleding, bijvoorbeeld 25% (van het bruto loon) of € 100 per week voor huisvesting (mag geen bron van inkomsten zijn).
o Collectieve zorgverzekering (inhouden op het salaris), tenzij werknemer dit weigert. Onder de inhouding valt niet de administratiekosten. Deze mogen niet worden ingehouden.

Loongebouw
o De loontabel voor inleen en uitzendbedrijven mag alleen worden gebruikt door bedrijven die onder artikel 1b lid 2 of 3 van de cao en een contract voor minimaal 3 jaar hebben. Alle andere contracten en bedrijven die niet onder artikel 1b lid 2 of 3 vallen onder de reguliere loontabel.
o Invoegen van de jeugdschaal in zowel de loontabellen voor inleen- en uitzendbedrijven die gebruik maken van afwijkende arbeidsvoorwaardenpakket, als invoegen van de jeugdschaal in de reguliere loontabellen.

Bron: CNV Vakmensen, 21 mei 2014