Onderhandelingsresultaat CAO Verf en Drukinkt 2014-2015

0
4167


3 oktober 2014

CAO-naam
CAO Bereide Verf- en Drukinktindustrie
ook bekend als CAO VVVF

Download Onderhandelingsresultaat CAO Verf en Drukinkt 2014-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Verf en Drukinkt 2014-2015

Looptijd
Looptijd van een jaar 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015.

Loonmutaties
De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen zullen worden verhoogd met 1,75% per 1 juni 2014.
De minimum-vakantietoeslag voor vakvolwassen werknemers zal eveneens met dit percentage worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioenen. Per 1 januari 2015 wordt het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen verlaagd van 2% naar 1,875%. De franchise wordt per 1 januari 2015 verlaagd naar € 15.075.- (was € 16.752,-). De premie wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd van 30% naar 29% onder handhaving van de oude premieverdeling (maximaal 46% werknemers en minimaal 54% werkgevers). De
maximale pensioenpremie (nu 30%) wordt aangepast aan de nieuwe kengetallen en door CAO partijen in het periodiek overleg vastgesteld.
– Seniorenregeling. Partijen zijn overeengekomen om de huidige seniorenregeling en seniorendagen om te bouwen.
– Afbouw Ploegentoeslag. Bij aantoonbare slechte bedrijfseconomische omstandigheden kan de werkgever de afbouwregeling uit artikel 8 lid2 onder d versoberen. In dat geval zal de ploegentoeslag in de lopende maand en de daaropvolgende maand voor 100 procent worden doorbetaald. Daarna vervalt de (afbouw van de) ploegentoeslag.
– Bijdrage ziektekostenverzekering. De bijdrage in de ziektekostenverzekering (art. 19) van € 10,- wordt als bruto salaris opgenomen.

Bron: CNV Vakmensen, 2 oktober 2014