Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019

0
4257


CAO-naam
CAO Uitzendkrachten ABU

Download Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 (09-10-17)

Looptijd
De CAO loopt van 5 november 2017 tot 1 juni 2019.

FNV Flex en de werkgeversverenigingen in de uitzendbranche hebben woensdag een onderhandelingsresultaat bereikt over de ABU-cao.

Dat melden de ABU en vakbond FNV Flex.

De ABU-cao geldt voor circa 700.000 uitzendkrachten.

Arbeidsvoorwaarden

Afgesproken is dat uitzendkrachten er 1 vakantiedag bij krijgen (25 i.p.v. 24).

Betere handhaving van gelijk loon voor gelijk werk
Uitzendkrachten krijgen meer duidelijkheid over hun beloning. Uitzendbureaus worden verplicht hun werkproces zodanig transparant te maken, dat er juiste en volledige informatie is over de inlenersbeloning; het loon, toeslagen en onkostenvergoedingen zoals die bij de inlener gelden. De vorm waarin uitzendbureaus dit doen is vrij, zolang het maar een duidelijk werkproces is. Bij kennelijk misbruik of als informatie opzettelijk niet goed is verstrekt, kunnen uitzendkrachten met terugwerkende kracht geld vorderen. Voorheen was dit uitgesloten. Hierdoor zal handhaving van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ beter worden.

Minder onzekerheid
Er wordt een einde gemaakt aan het ‘onbeperkt beschikbaar te zijn zonder te weten of je uren kan maken’. Hierdoor wordt het makkelijker om meerdere kleine banen naast elkaar te hebben en kan je niet zomaar ontslagen worden als je niet kunt ingaan op een oproep voor werk, omdat je elders aan het werk bent. Pentenga: ‘Als je een minimum aantal uren beschikbaar moet zijn, moet dat in verhouding staan ten opzicht van het aantal dagen en verspreiding over de week. Dus niet meer 5 dagen wachten op een telefoontje voor 3 uur werk. Het uitzendbureau mag een uitzendkracht ook niet langer verbieden om ook ergens anders te gaan werken.’

Betere huisvesting arbeidsmigranten
Daarnaast wordt onderzocht of het puntensysteem voor huurwoningen ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten gehanteerd kan worden. Het puntensysteem legt een relatie tussen prijs en kwaliteit. Aan arbeidsmigranten wordt meestal een bed verhuurd. Met een puntensysteem moet bijvoorbeeld 100 euro per week voor een bed in een stacaravan op een verlopen vakantiepark niet meer mogelijk zijn, aldus FNV Flex.

De komende weken wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de uitzendkrachten. Als de vakbondsleden instemmen met het resultaat, gaat de cao in op 5 november en loopt dan tot 1 juni 2019.

In 2019 nog maar 1 uitzendcao
Onder de ABU cao vallen 700.000 uitzendkrachten. Daarnaast is er nog een tweede uitzendcao, waar 70.000 andere uitzendkrachten onder vallen. De huidige NBBU-cao loopt ook nog tot 1 juni 2019. Pentenga: ‘Intussen proberen we de samenvoeging van beide cao’s tot 1 uitzendcao af te ronden, zodat vanaf juni 2019 nog maar 1 uitzendcao bestaat.

Bron: FNV, 12 oktober 2017, zie ook ABU, 13 oktober 2017