Onderhandelingsresultaat CAO Uitgeverijbedrijf 2019-2020

0
398


6 december 2019

CAO Uitgeverijbedrijf
De CAO Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de volgende CAO’s:
– CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf t/m 31 december 2014
– CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf t/m 31 december 2014
– CAO voor Dagbladjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Opinieweekbladjournalisten t/m 31 december 2014
– CAO voor Vaktijdschriftjournalisten t/m 31 december 2014

Download Onderhandelingsresultaat Uitgeverijbedrijf 2019-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Uitgeverijbedrijf 2019-2020 (26-11-19)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2020.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 november 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De XYZ-regeling, die als uitvloeisel van het Generatiepact is afgesproken, wordt voortgezet tot en met 31 december 2022.

Bron: CNV Vakmensen, 28 november 2019