Onderhandelingsresultaat CAO Tuincentra 2016

0
1023


19 februari 2016

Naam
CAO Tuincentra

Onderhandelingsresultaat CAO Tuincentra 2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Tuincentra 2016

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 (6 maanden).

Loonsverhogingen
– 1% loonsverhoging per 1 april 2016.
Uitzondering op de loonsverhoging is schaal 0, die gelijk is aan het Wettelijk Minimumloon.

Arbeidsvoorwaarden
– Ervaringsloon 21- en 22-jarigen: vanaf 1 april 2016 medewerkers die op het moment dat zij de leeftijd van 21 of 22 jaar bereiken ten minste twee jaar ervaring in hun functie bij het bedrijf hebben, ontvangen respectivelijk het schaalloon van een 22- of 23-jarige.
– Werkroosters: vanaf 1 april 2016 een medewerker met een contractuele arbeidsduur per week van 20 uur of minder heeft recht op maximaal twee niet inroosterbare dagen per week.
– Toeslag voor bepaalde uren op zon- en feestdagen: het toeslagpercentage op feestdagen is 100%, behalve op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Op deze beide dagen is de toeslag 75%. Per 1 april 2016 bedraagt het toeslagpercentage voor het werk op zondagen van 00.00 tot 24.00 uur 50%.
– Integratie in cao Fashion, Sport & Lifestyle: Cao-partijen spreken de intentie uit om na de looptijd van deze cao (1 juli 2016) te integreren in cao Fashion, Sport & Lifestyle. Tijdens de looptijd van deze cao zal onderzocht worden hoe dit zo efficiënt mogelijk gedaan kan worden en voor welke onderdelen uit de cao Tuincentra al dan niet een separate paragraaf dient te worden opgenomen.
– Sociaal Fonds: Er zal voor het jaar 2016 een cao Sociaal Fonds worden afgesloten. De premie voor het Sociaal Fonds zal voor dit jaar 0,3% zijn, welke net als voorheen voor rekening van de werkgever komt. Voor de volgende cao Sociaal Fonds (vanaf 1 januari 2017) is de afspraak gemaakt dat de Sociaal Fonds premie door werkgevers en werknemers gezamenlijk gedragen zal worden, ervan uitgaande dat het Sociaal Fonds voor de werknemer nuttige zaken realiseert.

Bron: Unie, 17 februari 2016