Onderhandelingsresultaat CAO TNT Express 2018-2019

0
1670

CAO-naam
CAO TNT Express

Download Onderhandelingsresultaat CAO TNT Express 2018-2019
> niet beschikbaar

Looptijd
De TNT-cao wordt verlengd met 21 maanden, tot en met 30 september 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,0% loonsverhoging per 1 oktober 2018

– De uitkering op basis van de Winstdelingsregeling zal voor het kalenderjaar 2018 worden vastgesteld op 1.5%.
– Dezelfde uitkering zal ook voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019 op 1.5% worden vastgesteld over het (pro rata) salaris in die periode.
– De uitkeringsmomenten blijven conform de cao, op voorwaarde dat de uitkering over 2019 uiterlijk in december 2019 zal worden uitgekeerd.

Arbeidsvoorwaarden
– TNT en FedEX zijn in 2016 gefuseerd en het ligt daarom in de verwachting dat er een harmonisatie van de cao’s van TNT en FedEx zal plaatsvinden. Dit houdt in dat de arbeidsvoorwaarden van beide bedrijven tegen elkaar worden afgewogen en op basis van het gemiddelde een nieuwe cao wordt gevormd.

Bron: BVPP, 21 juni 2018