Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging 2015-2017

0
2346


23 maart 2016

CAO-naam
CAO Textielverzorging
Ook bekend als: CAO Linnenverhuurbedrijven, Wasserijbedrijven, Textielbedrijven

Download Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is 30 maanden, van 1 juli 2015 t/m 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,5% per 1 juli 2016
– 0,75% per 1 januari 2017
– 0,75% per 1 december 2017

Eenmalige uitkering van € 75 op fulltime basis per 1 september 2016.

Arbeidsvoorwaarden
– Afschaffing jeugdlonen van 18- en 19 jarigen per 1 juli 2016.
– Arbeidsmarkttoeslag voor (leerling-) medewerker Steriele Medische hulpmiddelen per 1 juli 2016 van € 36 bruto per maand.
– Voor 1 januari 2017 vindt een onderzoek plaats naar een passende toeslag die in verhouding staat tot vergelijkbare werkzaamheden die buiten de cao vallen.
– Verhoging van € 0,01 in de reiskostenvergoeding per 1 juli 2016.
– Verhoging van € 0,01 in de reiskostenvergoeding per 1 december 2017.
– Buitenlandse uitzendkrachten worden volledig gelijkgesteld met Nederlandse uitzendkrachten. Het is dus niet langer voordelig om je uitzendkrachten uit het buitenland te halen als werkgever. Daarnaast is de cao aangepast aan de wettelijke regels volgens de Wet werk en Zekerheid.
– Het extra verlof voor ouderen start een jaar later, maar loopt daardoor wel door tot de (nieuwe) pensioengerechtigde leeftijd (voor iedereen die nu al dagen toegekend heeft gekregen, veranderd er niets)
– De 12 maanden periode voor uitzendkrachten is verlengd tot 24 maanden, inclusief 4 maanden verlof en arbeidsongeschiktheid. Daarna hebben uitzendkrachten alsnog recht op een contract bij de werkgever.

Bron: FNV, 21 maart 2016