Onderhandelingsresultaat CAO Teijin Aramid 2017-2019

0
604


26 april 2017

Naam
CAO Teijin Aramid

Download Onderhandelingsresultaat CAO Teijin Aramid 2017-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 april 2017;
– 2,0% loonsverhoging per 1 april 2018;
– minimaal 2000,00 euro (bruto) winstuitkering in 2018 en 2019 die ook voor uitzendkrachten telt indien minimaal 1 jaar werkzaam voor Teijin.

Arbeidsvoorwaarden
– Vereenvoudiging hoofdstuk 5 cao en Persoonlijk Keuze Budget.
– Het bestaande sociaal plan zal in 2018 kunnen worden verlengd.
– Extra opkomsten kunnen alleen aan bestaande diensten worden gekoppeld gedurende maximaal 2 uren.
– Werkdruk zal aan de hand van PMO uitkomsten besproken moeten worden.
– Vast dienstverband diverse uitzendkrachten (Delfzijl), vapro voor alle uitzendkrachten.
– Conform wetgeving aanpassen cao redactie (o.a. extra dag verlof bij bevalling partner)
– Aandacht knelpunten consignatie.

Bron: CNV Vakmensen, 19 april 2017