Onderhandelingsresultaat CAO Taxi 2017-2021

0
2720


12 juni 2017

Download Onderhandelingsresultaat CAO Taxi 2017-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO Taxi 2017-2021 (09-05-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 4 jaar van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2021.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 januari 2021 voor rijdend personeel loontrede 12 en voor de hoogste schaal van niet rijdend personeel
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 januari 2018 voor rijdend personeel loontrede 12 en voor de hoogste schaal van niet rijdend personeel
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 januari 2019 voor rijdend personeel loontrede 12 en voor de hoogste schaal van niet rijdend personeel
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 januari 2020 voor rijdend personeel loontrede 12 en voor de hoogste schaal van niet rijdend personeel.

Arbeidsvoorwaarden
– Loongebouw:
Rijdend personeel: Het nieuwe loongebouw bestaat uit de huidige loontreden 8 t/m 12 (loontabel 1-1-2017). De beperkingen bij loonschaal 8 (straattaxi) en 10 (doelgroepenvervoer) verdwijnen.
Per 1-1-2018 worden de jeugdschalen en loontrede 2 geschrapt.
Per 1-1-2019 worden de loontreden 3 en 4 geschrapt.
Per 1-1-2020 worden de loontreden 5 en 6 geschrapt.
Per 1-1-2021 wordt loontrede 7 geschrapt.
Niet-rijdend personeel: huidig loongebouw;
– Invoering van het systeem van het dienstenvenster;
– Feestdagen: toeslag bij feestdagen wordt afgeschaft.

Bron: TaxiPro, 7 juni 2017