Onderhandelingsresultaat CAO Tankstations en Wasbedrijven 2015-2017

0
1820


1 maart 2016

CAO-naam
CAO Tankstations en Wasbedrijven

Onderhandelingsresultaat CAO Tankstations en Wasbedrijven 2015-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO Tankstations en Wasbedrijven 2015-2017

Looptijd
De CAO loopt van 1 november 2015 tot 31 december 2017.

Loonmutaties
De werknemers krijgen in die periode een loonsverhoging van in totaal 2 procent:
– 1,5% per 1 mei 2016
– 1,5% per 1 februari 2017

Arbeidsvoorwaarden
– scholingsfondspremie in 2017 stijgt met 0,05% naar 0,3%;
– extra 4 uur scholing met ingang van 2016;
– proef met EVC-trajecten (eerder verworven competenties);
– feestdagentoeslag omhoog vanaf 1 mei 2016 naar 50%;
– afspraken over de reparatie van het derde WW-jaar en participatie van werknemers met beperkingen;
– proeftijd van 2 maanden bij contracten langer dan 6 maanden.

Bron: FNV, 29 februari 2016