Onderhandelingsresultaat CAO Struik 2013

0
275


21 april 2013

CAO-naam
CAO Struik Foods

Akkoord CAO Struik 2013
> Onderhandelingsresultaat CAO Struik 2013

Looptijd
looptijd: kalenderjaar 2013

Loonmutaties
per 1 januari 2013 – 1,5% structurele loonsverhoging

Arbeidsvoorwaarden
– WGA-premie komt in 2013 volledig voor rekening werkgever (dat scheelt ca 0,2%)
– Bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering wordt voortgezet, fysiotherapie in de aanvullende ziektekostenpolis is geen voorwaarde meer.
– Alleen in 2013 verlaging opbouwpercentage pensioenregeling van 2% naar 1,7%
– Afspraak werkzekerheid: geen 100% werkgelegenheidsgarantie, maar wel een maximale inspanningsverplichting.
– Tijd voor Tijd potje: maximaal 80 uur, waarvan de helft zeggenschap werkgever in overleg met de or, en de andere helft zeggenschap werknemer.

Bron: FNV Bondgenoten, 27 februari 2013