Onderhandelingsresultaat CAO Signify 2019-2020

0
294


8 november 2019

CAO-naam
CAO Signify

Download Onderhandelingsresultaat CAO Signify 2019-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2020 met een minimum van € 750,- (€ 62,50 per maand)
– 1,0% loonsverhoging per 1 april 2019 met een minimum van € 300,- (€ 25,- per maand)

Bron: FNV, 8 november 2019