Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2018-2019

0
688


24 december 2018

CAO-naam
CAO RTL Nederland

Download Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2018-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,0% loonsverhoging per 1 augustus 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Prestatie uitkering: De Ebita-tabel (ten behoeve vaststelling variabele beloning) wordt aangepast waardoor de prestatie-uitkering voor de categorie ‘matig’ per 1 januari 2019 komt te vervallen
– Scholingskosten Redactieraad: RTL stelt per kalenderjaar een budget ter beschikking van € 10.000,- ter vergoeding van de scholingskosten van de redactieraden. Op deze cursusdag worden de betreffende medewerkers vrij geroosterd.

Bron: NVJ, 17 december 2018