Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017

0
213


18 mei 2017

CAO-naam
CAO RTL Nederland

Download Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017
> Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017 (16-05-17)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 0,50% eenmalige uitkering over het bruto jaarsalaris 2017. Deze komt tot uitkering in december 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– De tabel voor de prestatie-uitkering is aangepast. Dit betekent dat bij normaal presteren de verlaging van de variabele uitkering die gekoppeld is aan de realisatie van de EBITA bij ‘onder target’, in combinatie met de loonsverhogingen in 2017 er niet toe leidt dat medewerkers inleveren.

Bron: De Unie, 16 mei 2017