Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017

0
206


18 mei 2017

CAO-naam
CAO RTL Nederland

Download Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017
> Onderhandelingsresultaat CAO RTL 2017 (16-05-17)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 0,50% eenmalige uitkering over het bruto jaarsalaris 2017. Deze komt tot uitkering in december 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– De tabel voor de prestatie-uitkering is aangepast. Dit betekent dat bij normaal presteren de verlaging van de variabele uitkering die gekoppeld is aan de realisatie van de EBITA bij β€˜onder target’, in combinatie met de loonsverhogingen in 2017 er niet toe leidt dat medewerkers inleveren.

Bron: De Unie, 16 mei 2017