Onderhandelingsresultaat CAO Retail Non-food 2018-2020

0
6946


28 juni 2018

Download Onderhandelingsresultaat CAO Retail Non-food 2018-2020
> Onderhandelaarsresultaat CAO Retail Non Food 2018-2020 (28-06-18)

Looptijd
De nieuwe cao gaat per 1 juli 2018 in en geldt tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 1,03% loonsverhoging per 1 juli 2018
– Ook wordt het loongebouw op die datum gerepareerd (veel lonen in verschillende functiegroepen zijn op dit moment gelijk), waardoor de differentiatie erin terugkeert.
– Voor de meeste jeugdschalen gaan de lonen omhoog.
– Voor een relatief kleine groep medewerkers is op twee momenten tijdens de cao-looptijd een eenmalige uitkering afgesproken. Het gaat om medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen. Zij krijgen een uitkering van 0,75% van het bruto jaarsalaris (=12 keer bruto maandloon zonder vakantietoeslag etc.) op 1 februari 2019. Datzelfde gebeurt opnieuw op 1 januari 2020.

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Dit geldt voor medewerkers die op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst zijn.

Bron: CNV Vakmensen, 28 juni 2018; Inretail, 27 juni 2018