Onderhandelingsresultaat CAO Reisbranche 2013-2015

0
1489


29 juli 2014

CAO-naam
CAO Reisbranche

Download Onderhandelingsresultaat CAO Reisbranche 2013-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Een looptijd van twee jaar, van 1 november 2013 tot 1 november 2015.

Loonmutaties
Tot 1 november 2015 is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3%. De eerste loonsverhoging van 1,5% zal 1 augustus worden gegeven. Een jaar later volgt de tweede verhoging.

Arbeidsvoorwaarden
– De jeugdlonen verdwijnen uit de CAO en in plaats daarvan komen twee aanloopschalen. Daarmee komt er een einde aan een voor jongeren discriminerende bepaling in de CAO.
– Er komt een functiehuis op basis van een erkend functiewaarderingssysteem en een handboek, waarbij alle functies met bijbehorend loon in de cao worden opgenomen.
– Verder komen er projecten en onderzoeken op een aantal punten: pilotproject zelfroostering medewerkers; ontwikkeling protocol mantelzorg; ontwikkeling uniforme regeling stagevergoedingen; ontwikkeling en inzet quick scan werkdruk; ontwikkeling pilotproject plaatsing Wajongers;
– Tot slot zijn er nog wat verduidelijkingen gemaakt in CAO-teksten (bereikbaarheidsdienst), enkele kleine verbeteringen m.b.t. o.a. overwerk en komt er een duidelijk beleid als het gaat om de indexering van de pensioenen.

Bron: CNV Dienstenbond, 18 juli 2014