Onderhandelingsresultaat CAO Recreatie 2016-2017

0
924


30 juni 2016

Naam
CAO Recreatie

Onderhandelingsresultaat CAO Recreatie 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017.

Loonsverhogingen
– 1,75% loonsverhoging per 1 januari 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Afspraak over seizoensarbeid, waardoor in afwijking van de ketenbepaling (WWZ) voor de seizoenswerknemer de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort van ten hoogste zes maanden naar drie maanden.
– Een tegemoetkoming in cursuskosten, waarbij medewerkers een persoonlijk scholingsbudget kunnen sparen gedurende maximaal 4 jaar (4 x € 400 = € 1600).
– Ontslagbescherming voor kaderleden van vakbonden.
– Dienstroosters waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.
– Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe pensioencontract ingevoerd.
– Een afspraak om de aanvulling 3e jaar WW uit te werken, conform aanbeveling van Stichting van de Arbeid.

Bron: FNV Recreatie, 29 juni 2016