Onderhandelingsresultaat CAO Recreatie 2013-2014

0
976


13 juni 2013

Naam
CAO Recreatie

Onderhandelingsresultaat CAO Recreatie 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014

Loonsverhogingen
Per 1 oktober 2013 een loonsverhoging van 1%

Arbeidsvoorwaarden
– afspraken met Georganiseerd Overleg Recreatie (GORecreatie) dat er een onderzoek komt naar duurzame inzetbaarheid en dat er een brochure wordt opgesteld over arbeidstijd en toeslagen;
– een tegemoetkoming van € 750 voor het volgen van een EVC traject, in zowel kosten als uren. Het Sociaal Fonds Recreatie faciliteert hierin.

Bron: FNV Recreatie, 13 juni 2013