Onderhandelingsresultaat CAO Rabobank 2017-2020

0
7473


26 september 2016

CAO-naam
CAO Rabobank

Download Onderhandelingsresultaat CAO Rabobank 2017-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Rabobank 2017-2020

Looptijd
De CAO, inclusief het Sociaal Plan, loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 oktober 2017
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 oktober 2018
– 1,0% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,0% loonsverhoging per 1 juli 2020

Er komt een nieuw beoordelingssysteem waarbij er drie beoordelingscategorieën zijn. Tevens vervalt het onderscheid tussen de individuele salarisaanpassing in de schalen 1-11 en SK A/B.

Arbeidsvoorwaarden
– Wanneer de werknemer in het kader van woon-werk extra moet reizen als gevolg van overplaatsing en het accepteren van een passende baan wordt gedurende maximaal 24 maanden niet maximaal 40 km maar max 80 km enkele reis vergoed. Noodzakelijke tunnel/tol-kosten worden gedurende deze 24 maanden ook vergoed.
– Er zijn afspraken gemaakt over ontwikkelbudget.

Bron: De Unie, 23 september 2016