Onderhandelingsresultaat CAO Primair Onderwijs 2016-2017

0
1687


27 april 2016

CAO-naam
CAO Primair Onderwijs
CAO PO

Onderhandelingsakkoord CAO Primair Onderwijs 2016-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

Looptijd
De CAO loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017.

Loonmutaties
– per 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd;
– voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden;
– op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.

Bron: PO-Raad, 27 april 2016