Onderhandelingsresultaat CAO PQ Zeolites 2017-2020

0
189


28 september 2017

Naam
CAO PQ Zeolites

Download Onderhandelingsresultaat CAO PQ Zeolites 2017-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO PQ Zeolites 2017-2020 (19-09-17)

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 3 jaar, te weten van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020.

Loonmutaties
– 2,50% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,5% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 2,5% loonsverhoging per 1 juli 2019

Naast de structurele loonsverhoging van in totaal 7,5%, ontvangen de werknemers in januari 2020 een eenmalige uitkering van bruto € 250,- (gemiddeld circa 0,5%). Deeltijdwerknemers ontvangen deze eenmalige uitkering naar evenredigheid van de individueel overeengekomen arbeidsduur.

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2018 stijgt de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Als gevolg, zal er sprake zijn een besparing op de jaarlijkse pensioenkosten.
– Tijdens het periodiek overleg op 2 november 2017 zullen cao-partijen met elkaar in overleg treden om invulling te geven aan de afspraken uit het sociaal akkoord met betrekking tot de WW.

Bron: CNV Vakmensen, 18 september 2017