Onderhandelingsresultaat CAO Politie 2015-2017

0
631


1 februari 2016

CAO-naam
CAO Politie

Download Onderhandelingsresultaat CAO Politie 2015-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO Politie 2015-2017

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van drie jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,25% per 1 september 2015
– 3,00% per 1 januari 2016
– 1,00% per 1 juli 2016
– 1,25% per 1 januari 2017

Over 2015 ontvangen politiemedewerkers tweemaal een eenmalige uitkering van 500 euro (in totaal 1000 euro).

Volledigheidshalve: genoemde salarisverhogingen komen bovenop de salarisverhoging van 0,8% die collega’s al hebben gekregen met ingang van 1 januari 2015 als gevolg van de versobering van hun pensioenregeling en die geen deel uitmaakt van de CAO.

Arbeidsvoorwaarden
– Het is afgesproken dat de piketvergoeding per 1 januari 2016 wordt verdubbeld naar € 2 per uur. Vanaf 1 januari 2017 wordt de piketvergoeding bovendien voortaan geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkeling in de politiesector. Hetzelfde geldt per 1 januari 2016 voor de onregelmatigheidstoeslag.
– Het maximale aantal overuren wordt begrensd op 240 uur per medewerker per jaar. Ook krijgt de medewerker de keuze om de overwerktoeslag in tijd of geld vergoed te krijgen. Er wordt geen piket opgelegd tijdens verlof en vakantie of tijdens de periode van wekelijkse rust.

Bron: ACP, 26 januari 2016