Onderhandelingsresultaat CAO Philips 2015-2016

0
6437


20 juli 2015

CAO Philips

Onderhandelingsresultaat CAO Philips 2015-2016 < > Onderhandelingsresultaat CAO Philips 2015-2016

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden ingaande 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Loonsverhogingen
– Per 1 september 2015 1,6% met een vloer van € 600,–
– Per 1 september 2016 1,6% met een vloer van € 600,–

Arbeidsvoorwaarden
– Feestdagen: in artikel 7.4 lid 1 wordt 5 mei als feestdag – eens per 5 jaar, voor het eerst in 2020 – opgenomen;
– Variabel salaris. Artikel 5.3 blijft ongewijzigd, behoudens de aanpassing van de tekst en de beoordelingsscore-tabel;
– Opheffen van de overwerkverplichting (art. 6.3-4) voor een proefperiode van de looptijd van de CAO;
– Uitbreiding van de 80-80-100 regeling (art 6.5) naar 5 jaar, met als eerste ingangsmoment 62 jaar;
– Uitbreiding van de 60-90-120 regeling (art 8.10) waarbij de beschikbare uren kunnen worden verdeeld over een periode van vijf jaar. De uren kunnen in vijf gelijke termijnen van 60 uren (7,5 dag) in overleg flexibel worden opgenomen, met als eerste ingangsmoment 62 jaar;
– In relatie met verruiming van de 80-80-100 en 60-90-120 regeling: Opheffen betaald verzuim (1 werkweek) bij 25- of 40-jarig dienstjubileum vanaf 1 januari 2016 (artikel 8.9 lid 1-e);
– Recht op een sabbatical (niet betaald verzuim) van 3 aaneengesloten maanden eens in de 3 jaar. Voor de financiering kunnen de vakantiedagen van dat jaar ingezet worden;
– Philips en de vakorganisatie spreken af een private aanvullende WW verzekering af te sluiten;
– De systematiek in artikel 7:668a BW ten aanzien van voortzetten van contracten voor bepaalde tijd blijft gehandhaafd zoals thans in de CAO is overeengekomen. Dat wil zeggen dat op arbeidsovereenkomsten, die op of na 1 juli 2015 voor het eerst worden aangegaan of worden voortgezet, het vanaf 1 juli 2015 geldende artikel 7:668a BW wordt toegepast, waarbij de voorafgaande uitzendperiode ongeacht of deze onderbroken is geweest door ziekte of anderszins als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beschouwd.

Bron: De Unie, 17 juli 2015