Onderhandelingsresultaat CAO PGI Nonwovens 2014-2015

0
365


23 september 2014

Naam
PGI Nonwovens

Onderhandelingsresultaat CAO PGI Nonwovens 2014-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO PGI Nonwovens 2014-2015

Looptijd
De cao loopt 18 maanden vanaf 1-1-2014 tot en met 30-06-2015

Loonsverhogingen
– 2,0% per 1-1-2014
– 0,5% per salarisperiode 11 in 2014
– 0,5% per 1-1-2015
– WGA wordt niet doorberekend aan de medewerker voor de duur van de cao

Arbeidsvoorwaarden
– Gedurende de looptijd van de cao zullen twee WAJONG’ers (of meer algemeen: mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt) waarvan één via IBN, worden geplaatst.
– Pensioen/AOW: Het opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,84%.
– 10 minuten dienstoverdracht is ingevoerd. Daarvoor in de plaats is 10 minuten extra pauze gekomen.
– Extra vakantie bij langdurig dienstverband
– Met ingang van 1 januari 2014 zullen voormalig cao I en cao II samengevoegd worden.

Bron: De Unie, 12 september 2014