Onderhandelingsresultaat CAO Patheon 2015-2017

0
225


2 juni 2016

CAO Patheon
Download Onderhandelingsresultaat CAO Patheon 2015-2017:
> Onderhandelingsresultaat CAO Patheon 2015-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met juni 2017.

Loonmutaties
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2016;
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Merit-beloning: DSM-systematiek wordt ingeruild voor Patheon systematiek. 5-puntschaal blijft bestaan, uitbreiding van het aantal bandbreedtes in de schalen van 2 naar 4 (was: 0-50 en 51-100, wordt 0-24, 25-49, 50-74 en 75-100). Er wordt geen multiplier toegepast.
– Werkgelegenheidsgarantie: gewijzigd en minder van kwaliteit dan de vorige. Daar tegenover staat dat Patheon van plan is de komende tijd veel nieuwe werknemers aan te nemen en…
– Sociaal Plan: werkingsduur van het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 1 april 2020 (was 1 april 2018).
– My Choice budget (6,11 procent): wordt omgevormd naar een deel ADV dagen (8 ADV-dagen, elk ter waarde van 0,041 procent van het jaarsalaris = 2,624 procent) en het restant (3,486 procent) blijft
gewoon als My Choice-budget beschikbaar.
– Parttimers: krijgen voortaan voor elk uur overwerk (uren die zij meer maken dan in het individueel overeengekomen contract) dezelfde overwerkvergoeding als de fulltimers.
– BHV-vergoeding: wordt geïndexeerd op dezelfde wijze als het loon.
– Pensioen: werkgever draagt 1,5 procent meer bij aan de gestegen pensioenpremie (van 22 naar 24 procent per 1 januari 2016), werknemers betalen 0,5 procent van die stijging.
– WW-reparatie 3e WW-jaar: werkgever werkt mee aan deze verzekering.

Bron: CNV Vakmensen, 24 mei 2016