Onderhandelingsresultaat CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015

0
2306


08-09-2014

CAO-naam
CAO Particuliere Beveiliging

Download Onderhandelingsresultaat CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO gaat in op 1 oktober 2014 en heeft een looptijd van 9 maanden.

Loonmutaties
– Loonstijging: 1,5% structureel op 1-1-2015 en een eenmalige uitkering van 0,75% op 30-6-2015.
– Met ingang van 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met (structureel) 0,75% tot 2,01%

Arbeidsvoorwaarden
– In werkgroepen worden voor de volgende cao plannen uitgewerkt voor aanpassingen in de pensioenregeling en aanpassingen in het kader van duurzame inzetbaarheid waarbij de in de cao genoemde ontziemaatregelen in hun onderlinge samenhang worden bezien;
– Toegang tot de werkvloer voor vakorganisaties wordt in de cao geregeld;
– De statijden voor alle luchthavenbeveiligers worden met ingang van 3 juni 2015 beperkt tot maximaal 150 minuten. Het overnemen van de aanbevelingen uit het TNO Statijdenrapport wordt voor 1 oktober 2014 besproken en bij de uitwerking van de overeengekomen statijdbeperking betrokken. Bij werkgevers bestaat een positieve grondhouding voor de toepassing daarvan;
– Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen onderzoeken op welke wijze controles op nakoming van de cao effectiever uitgevoerd kunnen worden. Alle partijen onderschrijven het belang daarvan.

Bron: Security management, 4 september 2014