Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2018-2020

0
1227


16 januari 2018

CAO-naam
CAO Openbaar Vervoer
CAO OV

Download Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2018-2020 (15-01-18)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2020
– 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2020
– € 100,- een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering in 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Om de werkdruk goed te regelen, hebben cao-partijen een set met nieuwe maatregelen afgesproken. Die gaan we vastleggen in een nieuwe bijlage bij de cao. Bijlage 35. De tekst voor deze bijlage is onderdeel van de cao en regelt de afspraken rondom sociale roosters. Verder staat er in bijlage 35 dat iedere chauffeursdienst uiterlijk na 2,5 uur een reële mogelijkheid bevat voor een sanitaire stop.
– Verder geeft de nieuwe bijlage 35 de medezeggenschap voldoende handvatten om afspraken te maken over sociale roosters.
– Daarnaast hebben cao-partijen, conform veel wensen van het CNV, afspraken gemaakt over de uitgangspunten van werken naar wens.
– Tot slot worden een aantal nieuwe definities artikel 19 en bijlage 11 toegevoegd en/of aangescherpt. Denk daarbij aan de definitie van het dienstdeel en een definitie over keertijd. En de mogelijkheid van de medezeggenschap om een goede rijtijdmeting te doen.
– De werkgelegenheidsgarantie voor buschauffeurs, treinmachinisten komt weer in de cao. Dit keer wordt de garantie ook uitgebreid voor monteurs en toezichthoudend personeel.
– Er worden tijdens de looptijd van de cao 1.000 nieuwe uitzendkrachten en BBL’ers in dienst genomen.

Bron: CNV Vakmensen, 15 januari 2018