Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2016-2017

0
3220


2 juni 2016

CAO-naam
CAO Openbaar Vervoer
CAO OV

Download Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2016-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2016-2017

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,85% loonsverhoging per 1 juli 2016;
– 2,00% loonsverhoging per 1 maart 2017;
Daarnaast zullen de werkgevers op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 250 euro betalen ter compensatie van de periode van 1 januari 2016 tot en met juni 2016.

Arbeidsvoorwaarden
– Een persoonlijke toeslag van 0,8 procent voor ABP’ers met ingang van 1 januari 2016. Deze toeslag heeft een voorwaardelijk karakter en is gekoppeld aan de toekomstige premieontwikkeling bij het ABP. Een eenmalige uitkering van 150 euro voor ABP’ers ter compensatie van 2015.
– De eindejaarsuitkering van SPOV’ers wordt in 2017 pensioengevend gemaakt.
– Instroom: voor elke BBL’er die een vast contract krijgt, krijgt ook een uitzendkracht een vast contract. Met uitzondering van de 27-minners die worden aangenomen op basis van de 60+ regeling.
– Maaltijddiensten in combinatie met late diensten worden afgeschaft.
– Experimenten: werkgevers krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om experimenten met roosters uit te voeren.
– Er komt een onafhankelijk onderzoek naar werkdruk, werkdrukbeleving en ziekteverzuim.
– Werknemers krijgen de mogelijkheid om een eigen scholingspotje aan te leggen, gefinancierd met atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover wordt geen belasting geheven. Zo kunnen ze zelf op een fiscaal vriendelijke manier investeren in hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit komt niet in de plaats van de vergoedingen voor studies van artikel 50 en bijlage 23, die veelal op de eigen functie zijn gericht.
– Voor niet herleidbare indirecten geldt dat bijlage 34 zo wordt aangepast dat niet herleidbare indirecten, na verplaatsing bij een concessiewisseling, niet binnen een termijn van 18 maanden opnieuw aan de beurt kunnen komen.

Bron: CNV Vakmensen, 2 juni 2016