Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2014-2015

0
2286


22 mei 2014

CAO-naam
CAO Openbaar Vervoer
CAO OV

Download Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2014-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2014-2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015.

Loonmutaties
– Per 1 januari 2014 worden de CAO-loonschalen verhoogd met € 35 bruto en de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van de CAO verhoogd met 1 %.
– Per 1 juli 2014 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van de CAO verhoogd met 1 %.
– Per 1 januari 2015 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen en toelagen ingevolge artikel 32 van de CAO verhoogd met 1 %.
– Eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering in artikel 21A van de CAO wordt in 2015 structureel verhoogd met € 400 bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Vierdaagse werkweek 60 plussers
– Er komt een standaard doorlopend Sociaal Plan bij concessiewisselingen.
– De plus- en min-urenregeling van de CAO Multimodaal Vervoer wordt overgenomen. Hierdoor worden de min-uren over een periode van 12 maanden verrekend.
– De forenzenvergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 gebaseerd op kilometers in plaats van zones. Werknemers die daardoor een lagere vergoeding zouden ontvangen behouden hun huidige vergoeding.
– Ook voor de VCSA-reiskostenregeling geldt dat voor de berekening die snelste route volgens de ANWB-routeplanner gaat gelden.
– Er komt zowel in 2014 als in 2015 een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor internationale projecten.
Late diensten kunnen voortaan vanaf 13.00 starten in plaats van 13.30 uur.

Bron: CNV Vakmensen, 22 mei 2014