Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020

0
259


28 januari 2019

CAO-naam
CAO NXP

Download Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020 (17-01-19)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 augustus 2020.

Loonmutaties
Vakgroepen tot en met G6 (vakgroep 80)
– 2,0% loonsverhoging per 1 maart 2019
– 1,0% loonsverhoging per 1 september 2019
– 2,0% loonsverhoging per 1 februari 2020
– 1,0% loonsverhoging per 1 augustus 2020

De geïntegreerde meritmatrix voor G6 en G7 vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2019 is de NXP CAO niet meer van toepassing op vakgroep G7/90. Alle medewerkers uit vakgroep G7 krijgen een individueel contract met een bijbehorend arbeidsvoorwaardenpakket.
– De huidige 80-80-100 regeling, als opgenomen in art. 6.5 van de CAO, gericht op oudere medewerkers, wordt omgevormd tot een 80-85-100 regeling (80% werken, 85% beloning, 100% pensioenopbouw).

Bron: VHP2, 22 januari 2019