Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021

0
709


17 december 2018

CAO-naam
CAO Netwerkbedrijven
CAO NWb

Download Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO NWb 2018-2021 (28-11-18)

Looptijd
De looptijd van deze nieuwe cao is 36 maanden: van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021.

Loonmutaties
– 3,00 % loonsverhoging per 1 januari 2019
– 3,00 % loonsverhoging per 1 mei 2020
– 2,00 % loonsverhoging per 1 januari 2021

Een eenmalige uitkering van € 1.000,- bruto die met het reguliere salaris in december 2018 wordt uitbetaald (peildatum in dienst is 1 december 2018). Werknemers die na 1 mei 2018 in dienst zijn getreden en parttimers ontvangen de uitkering naar evenredigheid.

Bron: WENB, 12 december 2018