Onderhandelingsresultaat CAO Multimodaal Vervoer 2014-2015

0
257


2 juli 2014

CAO-naam
CAO Multimodaal Vervoer

Onderhandelingsresultaat CAO Multimodaal Vervoer 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van januari 2014 t/m december 2015.

Loonmutaties
– Per 1 januari en per 1 juli 2014 worden de lonen verhoogd met 1 %. Per 1 januari 2015 komt daar nog eens 1 % bij. De eindejaarsuitkering wordt in 2015 verhoogd van 1,25% naar 5,75 %.

Arbeidsvoorwaarden
– De reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,15 naar € 0,19 per kilometer.
– De werkgelegenheidsgarantie voor direct uitvoerend personeel loopt door tijdens de cao. Bij dreigende boventalligheid op concessieniveau zullen partijen met elkaar maatregelen afspreken om dit op te lossen.
– Werknemers van 60 jaar en ouder (vanaf 2019 61 jaar en vanaf 2023 62 jaar) met een fulltime dienstverband (36 uur) kunnen kiezen voor een 4 daagse werkweek en leveren daarvoor twee uur loon in. De vrijgekomen uren worden gebruikt om banen te creëren voor jongeren. De pensioenopbouw zal volledig blijven plaatsvinden, waarbij de extra pensioenpremie om de 100 % pensioenopbouw te garanderen voor rekening van de werkgever komt.

Bron: FNV Bondgenoten, 26 juni 2014