Onderhandelingsresultaat CAO MITT 2019-2020

0
596


25 juni 2019

CAO-naam
CAO MITT, CAO Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Download Onderhandelingsresultaat CAO MITT 2019-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO MITT 2019-2020 (21-06-19)

Looptijd
De looptijd van de CAO bedraagt 15 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2020

Werknemers ontvangen in de maand augustus een eenmalige uitkering van 0,5%. Hetgeen als volgt berekend wordt: 0,5% x (12x het brutosalarisvan augustus2019). In plaatsvan dezeeenmalige uitkering kunnen werkgevers ook kiezen voor het verstrekken van een extra vrije dag. Dezedag wordt naar rato van de voltijd werkweek in het bedrijf of de afdeling berekend op basis van de contractuele uren in augustus 2019.

Werknemers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen eenmalige compensaties voor het vervallen van het werkgeverdeel van de vroegere RAM-premie:
-in mei 2019: 0,7% van het jaarloon overde periode mei 2018 tot en met april 2019;
-in oktober 2019: 0,7% van het jaarloon over de periode oktober 2018 tot en met september 2019

Bron: CNV Vakmensen, 21 juni 2019