Onderhandelingsresultaat CAO Meubelindustrie 2012-2014

0
864


21 juni 2013

CAO-naam
CAO Meubelindustrie

Download Onderhandelingsresultaat CAO Meubelindustrie 2012-2014
> Onderhandelingsresultaat CAO Meubelindustrie 2012-2014

Looptijd
De CAO wordt afgesloten voor de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
– Gedurende de cao zullen de lonen van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen op 1 oktober 2013 met 1% verhoogd worden en op 1 mei 2014 met 0,75%.

Arbeidsvoorwaarden
– Vergoedingen. Op 1 oktober 2013 worden de vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden als praktijkopleider en bedrijfshulpverlener en de vergoedingen voor gereedschap en kleding
verhoogd met 2,5%.
– Vakantiedagen De opbouw van vakantiedagen bij ziekte zal gelijk zijn aan de vakantieopbouw voor arbeidsgeschikte werknemers.

Bron: FNV Bouw, 21 juni 2013