Onderhandelingsresultaat CAO Merck Sharp & Dohme 2017-2018

0
335


3 februari 2017

CAO-naam
CAO Merck Sharp & Dohme

Download Onderhandelingsresultaat CAO Merck Sharp & Dohme 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO MSD 2017-2018 (30-01-17)
> Aanvulling Onderhandelingsresultaat CAO MSD 2017-2018 (30-01-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden en dus loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– Cao-partijen hebben een merit increase budget van 5% vastgesteld of tewel 2,5% voor zowel 2017 als 2018. Dit betekent dat naar aanleiding van de annual performance review ronde jaarlijks in totaal 2,5% over de totale loonsom aan salarisverhogingen toegekend zal worden. Of een medewerker per 1 april 2017 en 1 april 2018 een salarisverhoging krijgt, en zo ja hoe hoog deze zal zijn, is afhankelijk van de individuele beoordeling die een medewerker krijgt en de huidige positie in de salarisschaal.
– Voor medewerkers die boven het maximum van de salarisschaal zitten, zal MSD een lumpsum (éénmalige jaarlijkse betaling in plaats van een salarisverhoging) uitkeren voor het deel van de verhoging dat boven het maximum van de salarisschaal uitkomt.

Arbeidsvoorwaarden
– Op grond van een marktanalyse is vastgesteld dat de volgende salarisschalen aangepast worden met een verhoging tussen de 1% en 4%: O1 t/m O4, P3 t/m P4, S1 t/m S3, M1 sales, M2 (sales) en M1 (management). Voor de R1 t/m R4 schalen is er een verhoging van rond de 17% afgesproken.
– Uitzendkrachten. In artikel 3 zal worden toegevoegd dat MSD zal streven naar een flexibele schil van maximaal 15%-20% over het totale personeelsbestand.
– Verschoven diensten. Aanpassing van artikel 13 d, waarmee medewerkers die niet in ploegendiensten werken, zal ook onder de reikwijdte van dit artikel vallen.
– Consignatieregeling. In de nieuwe regeling geldt een vaste vergoeding voor elk uur dat de medewerker consignatieis opgelegd buiten zijn reguliere werktijd.

Bron: CNV, 30 januari 2017