Onderhandelingsresultaat CAO Mebin 2017-2018

0
170


30 mei 2017

CAO-naam
CAO Mebin

Download Onderhandelingsresultaat CAO Mebin 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Mebin 2017-2018 (26-05-17)

Looptijd
Looptijd: van 01-01-2017 t/m 31-12-2018.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018

Eenmalige uitkering: 1,5% x 12,96 x maandinkomen naar rato van maanden dienstverband in 2015 en 2016
Persoonlijk Keuze Budget: per 01-01-2018 1% PKB (Persoonlijk Keuze Budget) over bruto loon:
– Waarbij minimaal 25% in een jaar besteed moet worden aan duurzame inzetbaarheid (uiteraard geen bedrijfgerelateerde cursussen); zo niet, dan vervalt dit deel.
– De overige 75% wordt aan het einde van een jaar uitgekeerd indien niet besteed.

Bron: CNV Vakmensen, 25 mei 2017