Onderhandelingsresultaat CAO McCain 2018-2019

0
185


15 juni 2018

Naam
CAO McCain

Download Onderhandelingsresultaat CAO McCain 2018-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO McCain 2018-2019 (13-06-18)

Looptijd
Looptijd: 15 maanden van 1 juli 2018 tot 30 oktober 2019.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Duurzame inzetbaarheid: de studie met als belangrijk uitgangspunt vanuit bonden het komen tot een 80/90/100 regeling zal worden voortgezet. Bij invoering van deze regeling krijgen oudere medewerkers meer ruimte voor korter werken en meer zeggenschap over hun werktijden. Gezamenlijke (financiële) uitwerking van het plan vergt meer tijd.
– Pensioen en ploegentoeslag: er zal een werkgroep komen die gezamenlijk met werkgever gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ploegentoeslag volledig pensioengevend te maken.

Bron: CNV Vakmensen, 14 juni 2018