Onderhandelingsresultaat CAO Linde Gas 2019-2021

0
163


9 september 2019

CAO Linde Gas Benelux

Eindbod CAO Linde Gas 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Linde Gas 2019-2021 (30-07-19)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2021.

Loonsverhogingen
– 3,0% loonsverhoging per 1 juni 2019
– 2,5% loonsverhoging per 1 juni 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Met betrekking tot de premiebetaling van de gedifferentieerde WGA is de volgende afspraak gemaakt: 50% van de premie wordt door de werkgever betaald, 50% wordt betaald door de werknemers.

Bron: De Unie, 6 september 2019