Onderhandelingsresultaat CAO KPN 2019

0
244


25 april 2019

CAO-naam
CAO KPN
CAO KPN Contact

Download Onderhandelingsresultaat CAO KPN 2019
> Onderhandelingsresultaat CAO KPN 2019 (18-04-19)

Looptijd
De looptijd van de KPN CAO is van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 juni 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Het cao-budget gaat veranderen. Dit wordt verlaagd van 12,5% naar 10,5%. Daarvoor in de plaats worden 5 bovenwettelijke vakantiedagen aan je vakantietotaal toegevoegd. Je krijgt meer mogelijkheden voor kopen en verkopen van dagen. Oud ITS-ers krijgen eenmalig de mogelijkheid om hun oude individuele vakantierecht structureel te laten vervangen door een nominale toeslag.
– Uitzendkrachten krijgen vanaf dag 1 recht op variabele beloning en het inzetbaarheidsbudget.
– Er komt een pilot voor een generatieregeling voor een specifieke doelgroep, waarbij je 80% kan werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
– Er wordt gerichter geïnvesteerd in je duurzame inzetbaarheid. Er komt meer nadruk op interne herplaatsing binnen KPN.

Bron: CNV Vakmensen, 18 april 2019