Onderhandelingsresultaat CAO Koppert 2016-2018

0
166


7 november 2016

CAO-naam
CAO Koppert BV en Koppert Beheer BV

Download Onderhandelingsresultaat CAO Koppert 2016-2018
> niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao zal lopen van 1 juli 2016 tot 1 juni 2018.

Loonmutaties
Salarisverhogingen:
– 1,5% loonsverhoging per 1 november 2016
– 1,5% loonsverhoging per 1 november 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Winstuitkering. De bonden hadden aangekaart dat de drempel voor een winstuitkering dusdanig hoog lag dat de kans op een uitkering heel laag was. Deze regeling wordt nu aangepast zodat er sneller uitgekeerd kan worden. Voor 2016 betekent dit dat alle medewerkers een winstuitkering van 250 euro netto ontvangen in december. In april 2017 wordt er gekeken naar de uiteindelijke winst en zullen medewerkers waarschijnlijk, afhankelijk van de winst, nog een bepaald percentage van hun jaarsalaris ontvangen.
– Overwerk. Wanneer er sprake is van een zesde werkdag op zaterdag, zonder dat dit in een rooster staat met vaste toeslag, ontvangt de medewerker een opkomstvergoeding van 30,25 euro. In de huidige cao staat er een artikel dat aangeeft dat de uren die niet opgenomen worden, komen te vervallen. Dit artikel wordt geschrapt. Voor werken op zondag wordt er een toeslag gehanteerd van 90% (in plaats van 100%).
– Opleidingen en seniorenregeling. Er wordt een werkgroep ingesteld van werkgever en werknemers om verdere uitwerking te geven aan onder andere duurzame inzetbaarheid, de scholingsregeling en een eventuele seniorenregeling.
– Reparatie derde WW-jaar. In de cao wordt opgenomen dat wanneer de regeling voor het repareren van het derde WW-jaar klaar is, Koppert daar aan mee gaat doen. Dit betekent dat er een premie geheven zal gaan worden van ongeveer 0,2% waarmee de verslechteringen in de werkeloosheidsuitkering, die landelijk is ingevoerd, gerepareerd zijn. De premie van deze regeling komt voor rekening van de werknemers.

Bron: CNV Vakmensen, 28 oktober 2016