Onderhandelingsresultaat CAO Koole 2014-2016

0
648


1 december 2013

CAO-naam
CAO Koole Tanktransport en Opslag

Download Onderhandelingsresultaat CAO Koole 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao geldt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

Loonmutaties
De lonen worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Daarnaast:
€ 40,00 per 01-01-14
€ 40,00 per 01-01-15
€ 40,00 per 01-01-16

Arbeidsvoorwaarden
– Aan flexkrachten wordt voortaan na 18 maanden in plaats van na 26 maanden een vast dienstverband geboden.
– Werknemers kunnen een jaar voor hun pensioen 50% gaan werken tegen 60% salaris. De pensioenopbouw blijft 100%. Om werknemers te stimuleren deel te nemen aan deze regeling ontvangen zij € 9.000 bruto bij aanvang.

Bron: FNV Bondgenoten, 27 november 2013