Onderhandelingsresultaat CAO KLM Grondpersoneel 2019-2022

0
875


1 oktober 2019

CAO-naam
CAO KLM Grondpersoneel

Download Akkoord CAO KLM Grondpersoneel 2019-2022
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 juni 2019 tot 1 maart 2022.

Loonmutaties
In totaal is er een loonstijging van 8,5% gedurende de looptijd van de cao van 2 jaar en 9 maanden. In het eerste cao-jaar is de loonsverhoging 3,5%. Naast de structurele loonsverhoging wordt ook de vakantietoeslag verhoogd. Bij de berekening van de vakantietoeslag wordt nu ook de onregelmatigheidstoeslag meegeteld. Dat levert het eerste jaar ook 1,5% salarisverhoging op. Daarnaast krijgt hoger personeel voortaan een vaste eindejaarsuitkering in plaats van een variabele, gebaseerd op de winst en persoonlijke targets.

Arbeidsvoorwaarden
KLM gaat nieuwe grondpersoneelsleden een contract aanbieden van vijf jaar. Om hoeveel contracten het precies gaat is nog niet duidelijk. Het maximale aantal uitzendkrachten wordt teruggebracht naar de in deze onderhandelingen afgesproken verdeling tussen vaste en uitzendkrachten. Bij de afdelingen platform en bagagekelder daalt het percentage naar 20% flexcontracten, bij cargo naar 25% en bij de passagiersafhandeling naar 30%. Er zijn eveneens afspraken gemaakt over vermindering van de werkdruk. Het aantal achter elkaar ingeroosterde uren van de zwaarste roosters wordt ingekort, waardoor er tussen de diensten meer hersteltijd komt.

De cao voor grondpersoneel van KLM geldt voor zo’n 15.000 mensen.

Bron: FNV, 1 oktober 2019