Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019

0
4002

31 mei 2018

CAO-naam
CAO Kinderopvang

Download Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,25% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 3,00% loonsverhoging per 1 januari 2019

In juli 2018 ontvangen zij tevens een eenmalige uitkering van 185 euro (op basis van fulltime).

Arbeidsvoorwaarden
Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn de eerder wegbezuinigde taakuren weer ingesteld. Zulke niet-groepsgebonden taken moeten de Pedagogisch Medewerkers opvangmedewerkers er nu bij doen en dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang.

De omvang van de niet-groepsgebonden uren bedraagt voor alle werkgevers met ingang van 1 januari 2019 ten minste 37,5 uur per fte per jaar per vestiging; de peildatum voor het vaststellen van het aantal fte is telkens 1 januari van het betrokken jaar. In 2018 start onderzoek naar:
o Nadere uitwerking van de criteria ten aanzien van “niet groepsgebonden” uren, teneinde te bepalen wat -gezien de definitie- bijdraagt aan verlaging van de werkdruk / de verhoging van de kwaliteit;
o Daarvoor benodigde omvang van het aantal minimaal benodigde niet-groepsgebonden uren vanaf 2020;
o Mogelijke alternatieven voor een uniforme regeling als dat aantoonbaar niet leidt tot een ongelijk speelveld.
o Voor zover het onderzoek tot overeenstemming leidt wordt de regeling in 2020 aan de onderzoeksresultaten aangepast

Voor een werknemer die in de hele dagopvang (opvang die 8 uur of meer geopend is) werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, niet zijnde een 0-urencontract of een min/max-contract, houdt de werkgever bij het vaststellen van het rooster rekening met het volgende: Als de werknemer:
a. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;
b. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;
c. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;
d. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn

Bron: FNV, 30 mei 2018