Onderhandelingsresultaat CAO KCB 2018

0
73


2 januari 2018

CAO-naam
CAO Kwaliteits Controle Buareau
ook bekend als CAO KCB

Download Onderhandelingsresultaat CAO KCB 2018
> Onderhandelingsresultaat CAO KCB 2018 (15-12-17)

Looptijd
De looptijd van de cao bedraagt 12 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018

Daar komt in december nog een eenmalige uitkering van €321,= bruto bij voor alle medewerkers die in dienst zijn. Dit is ongeveer 0,55% van de loonsom, maar pakt voor hen, die minder dan einde schaal F verdienen, gunstiger uit.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 2 januari 2018 wijzigt de eindejaarsuitkering voor nieuwe medewerkers.
– De mentorfunctie zal tijdens de looptijd van deze cao worden ontwikkeld.
– De consignatiedienst wordt aangepast. Check dit in de tekst van het eindbod.
– De bonus/malus-regeling bij ziekte komt te vervallen.
– De ANW-hiaatverzekering vervalt bij het ABP en wordt door de KCB elders voortgezet.
– Kaderleden van CNV Vakmensen krijgen dezelfde rechtsbescherming als OR-leden.
– KCB faciliteert de fiscale verrekening van de vakbondscontributie en zal de vakbondsvergoeding blijven verrekenen met het bruto loon.

Bron: CNV Vakmensen, 22 december 2017