Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2014-2015

0
1416


21 oktober 2014

CAO-naam
CAO Kaaspakhuis
ook bekend als: CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijf

Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1-jarige cao (van 1 april 2014 tot 1 april 2015)

Loonmutaties
1,5 procent structurele verhoging van de schaallonen en werkelijke salarissen per 1 januari 2015

Arbeidsvoorwaarden
– In de cao zal de standaardtekst over Wajongeren worden opgenomen, waarbij is afgesproken dat niet alleen naar Wajongeren gekeken wordt maar naar alle mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
– De standaardtekst over het 3e WW-jaar zal onderdeel uitmaken van de nieuwe cao. Dit betreft een afspraak dat partijen met elkaar gaan overleggen over de financiering van het derde WW jaar. Dit is het gevolg van een afspraak in het Sociaal Akkoord.

Bron: CNV Vakmensen, 21-10-2014