Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2013-2014

0
2029


16 december 2013

CAO-naam
CAO Kaaspakhuis
ook bekend als: CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijf

Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuis 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 april 2013 en zal gelden tot 1 april 2014.

Loonmutaties
Met ingang van 1 januari 2014 worden de lonen structureel met 2% verhoogd.
Er zal een extra aanloopschaal worden ingevoerd die maximaal voor een jaar zal gelden voor nieuwe, onervaren werknemers.

Arbeidsvoorwaarden
– In het vervolg zal bij de opbouw van nieuwe pensioenrechten rekening worden gehouden, dat men met 67 met pensioen zal gaan.

Bron: CNV Dienstenbond, 13-12-2013