Onderhandelingsresultaat CAO Intersnack 2017-2019

0
146


5 juli 2017

CAO-naam
CAO Intersnack

Onderhandelingsakkoord CAO Intersnack 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Intersnack 2017-2019 (28-07-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.

Loonmutaties
– 1,8% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,8% loonsverhoging per 1 juli 2018

Arbeidsvoorwaarden
– behoud van de 22 leeftijdsdagen voor medewerkers die deze reeds hebben en voor medewerkers die op 1 juli 2017 55 jaar of ouder zijn;
– toekenning van de 22 leeftijdsdagen voor de overige medewerkers (nu jonger dan 55 jaar) 8 jaar voorafgaand aan de AOW gerechtigde leeftijd;
– invoering van een zogenaamde 80/90/100-regeling 7 jaar voorafgaande aan het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd;
– de huidige staffel van de leeftijdsdagen zal niet worden aangepast en blijft ingaan op 46-jarige leeftijd;
– klimaatbeheersing: er zijn concrete afspraken gemaakt voor de verbetering van het klimaat. Zowel in Doetinchem als Hardinxveld worden concrete investeringen gedaan. Voor alle vestigingen zal er vanuit de OR een stuurgroep samengesteld worden die met werkgever nadere verbeteringen zal afspreken. In deze stuurgroep zullen kaderleden participeren;
– overwerk en werkdruk: werkgever bevestigt dat overwerk te allen tijde op vrijwillige basis plaatsvindt waarbij overtreding van de arbeidstijdenwet uitgesloten is.

Bron: CNV Vakmensen, 30 juni 2017