Onderhandelingsresultaat CAO Ikea 2013-2014

0
1162


27 januari 2014

IKEA bereikte overeenstemming met W.I.M., de vakbond van IKEA-medewerkers. FNV Bondgenoten is geen partij bij de overeenkomst en verzet zich er tegen, mogelijk met acties.

CAO-naam
CAO IKEA Nederland

Download Onderhandelingsresultaat CAO Ikea 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is 1 jaar: 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014.

Loonmutaties
CAO partijen zijn een structurele loonsverhoging van 2% bij een goed beoordeling overeengekomen. Deze loonsverhoging gaat in met terugwerkende kracht per 1 oktober 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioenleeftijd. In verband met veranderende wetgeving zijn CAO partijen overeengekomen om de pensioenleeftijd per 1 januari 2014 te verhogen van 65 jaar naar 67 jaar. Eventuele effecten van de verhoging van de pensioenleeftijd op de pensioenpremie zullen worden gebruikt om de pensioenpremie te verlagen. In de eerste maanden van 2014 wordt bekend wat de premie over 2014 is en dan zal verdere communicatie zo spoedig mogelijk volgen.

Bron: WIM, januari 2014