Onderhandelingsresultaat CAO ICK 2010

0
1370


15 december 2009

CAO-naam
CAO Informatie-, Communicatie en Kantoortechnologiebranche (ICK)

Looptijd
1 januari 2010 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
1296

Arbeidsvoorwaarden
– De Doelenuitkering wordt per 1 januari 2010 verhoogd van 1% naar 1,3%. De einde boekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2010 verhoogd van 0,7% naar 0,91%.
– Aan de kaders voor de regeling Doelenuitkering wordt de mogelijkheid toegevoegd dat bij een individuele schriftelijk vastgelegde beoordeling op basis van de laagste categorie van het geldende beoordelingssysteem geen doelenuitkering wordt verstrekt.

Geen principeakkoord
De Unie legt dit eindbod met een neutraal stemadvies voor aan de leden.

Bron: De Unie, 15 december 2009