Onderhandelingsresultaat CAO HumanTotalCare 2017-2018

0
384


19 april 2017

CAO-naam

Download Onderhandelingsresultaat CAO HumanTotalCare 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO HumanTotalCare 2017-2018 (11-04-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2017 worden de salarissen van medewerkers van ArboNed en Mensely (inclusief de medewerkers die vanuit ArboNed op 1 januari van rechtswege zijn overgegaan naar HumanCapitalCare, IT&Care en HumanTotalCare, met 1% verhoogd (de medewerkers van HumanCapitalCare & IT&Care hebben in 2017 reeds een generieke salarisverhoging gehad van 1%).
– Met ingang van 1 januari 2018 worden de salarissen van alle medewerkers van HumanTotalCare, voor zover de relatieve salarispositie van 120% nog niet is bereikt, verhoogd met 1%.
– Arbeidsomvang en verlofrechten. Voor de nieuwe cao van HumanTotalCare gaan de partijen uit van een 40-urige werkweek en 25 verlofdagen op voltijdsbasis. Het recht op ATV en, voor medewerkers van schaal 7 en hoger, 2 extra verlofdagen komen voor medewerkers van ArboNed te vervallen. De waarde van ATV en verlof wordt verdisconteerd in het bruto maandsalaris. Medewerkers kunnen vervolgens extra verlof kopen waarmee het verlof weer “teruggekocht” kan worden.
– Salaris- en functiegebouw. In de cao van HumanTotalCare kiezen de partijen voor het systeem van functie- en salarisschaalindeling zoals gehanteerd wordt binnen HumanCapitalCare.
– De generieke regelingen op het gebied van overwerkbepalingen en het werken met verschoven uren komen te vervallen en worden niet meer opgenomen in de cao.

Bron: De Unie, 14 april 2017